Broodnodig: Veldhoven Aan Tafel

Door Wim Meijberg op 5 maart 2019

Boeiende bijeenkomsten zijn het, die van Veldhoven aan Tafel (VAT). Betrokken mensen en organisaties praten er over jeugdzorg, WMO, arbeidsparticipatie en andere onderwerpen binnen het sociaal domein. Zo kwam op de laatste vergadering in februari de route naar een nieuwe kadernota Schulddienstverlening van de gemeente Veldhoven aan bod. Een stafmedewerker minimabeleid hielp ons op weg. Het is goed om al vanaf de start mee te kunnen praten!

Het gesprek ging deze keer ook over rol, positie en bekendheid van de VAT bij de gemeenteraad, (professionele) instanties en bewoners. Als regelmatige bezoeker vertel ik daarom via deze website en onze andere sociale media meer over dit broodnodige fenomeen binnen onze gemeenschap. Als sociaal democraat wil ik zo bijdragen aan de bekendheid van VAT, aan de taken, de samenstelling en het deelnemen in deze brede participatieraad.

Veldhoven aan Tafel bespreekt eens in de drie maanden onderwerpen rond het sociaal domein, zoals de actuele veranderingen in de zorg. Doel is om de zorg en de voorzieningen beter af te stemmen op de behoeften van de Veldhovense inwoners. Dit doet de participatieraad door het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over wat zich binnen het sociaal domein afspeelt. Zo krijgt de gemeente achtergrondinformatie bij het ontwikkelen van een beleid dat aansluit op de behoeften en verwachtingen van de inwoners. Dat doet de VAT door gemeente en inwoners met elkaar in gesprek te laten gaan en inwoners mee te laten doen in de maatschappij (‘burgerparticipatie’). Zo inspireren  en informeren de deelnemers elkaar.

‘Veldhoven aan Tafel’ bestaat uit een vaste kern met vertegenwoordigers van alle doelgroepen (jeugd, jongvolwassenen, ouderen, (arbeids-)gehandicapten, werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden) en inwoners. Die vaste kern kan worden aangevuld met ervaringsdeskundigen of professionals voor het geven van informatie of een toelichting.

Toehoorders zijn van harte welkom op de openbare vergaderingen. Je kunt, over geagendeerde punten, ook spreektijd aanvragen. Wil je met één of meer de vergadering bijwonen of inspreken? Geef dit dan via een e-mail door aan veldhovenaantafel@veldhoven.nl of bel telefoonnummer 14 040.

Wim Meijberg

Wim Meijberg

Wim (Jan Willem) Meijberg… ….. in 1959 geboren in Schoonhoven, de zilverstad. De uit Kampen stammende Meijberg’en’ waren visserlui op de Zuiderzee. Aan mijn moederskant vind je ondernemende Schoonhovenaren met schoenenzaken, drogisterij en kapsalons. Dat zijn dus twee werelden verbonden in mijn denken. Ik ben weduwnaar van  Corry (munne Ducktie) Duquesnoy, 20 jaar mijn liefdevolle

Meer over Wim Meijberg