10 mei 2011

Brede scholen? Van uitstel naar afstel

Kennen we ‘m nog? ‘Met z’n allen’ van Hennie Huisman?
Daar moest ik aan denken toen ik de brief van CDA, VVD en VSA ontving waarin wordt verzocht om de besluitvorming rondom de Multifunctionele Accommodaties uit te stellen. Het tweede couplet van dit alom bekende nummer luidt immers: ‘Ze zeggen wel `s oud gedaan is jong geleerd. Want maandenlang hebben wij hier naar toe gewerkt. Nu ben jij degene die het feestje geeft.’

Het had zo mooi kunnen zijn: een feestje van de gehele raad, nee, van geheel Veldhoven. Na een besluitvormingstraject dat jaren duurde en al startte in 2003 (!) zouden we dan binnenkort eindelijk kunnen beginnen met de bouw van de MFA’s. Maanden geleden al sprak de projectleider in tijdens onze fractiebijeenkomst en al in de PvdA Algemene Ledenvergadering van het najaar van 2010 werd er door de projectgroep een uitgebreide presentatie gegeven. Gesprekken, mail en memo’s werden uitgewisseld en na maanden werk en voorbereiden kreeg ik nu eens eindelijk het idee dat het voorstel en besluit slechts de puntjes op de spreekwoordelijke ‘i’ zouden zijn. Wij hebben ons huiswerk al maanden geleden kunnen maken.

Maar niets is minder waar. ‘Met z’n allen’ is hier niet van toepassing. De coalitiepartners sturen 5 voor 12 een brief met het verzoek tot uitstel. De geschiedenis herhaalt zich. Ook in 2003 werd door dezelfde partijen om uitstel gevraagd. Toen werd uitstel een aanzienlijke vertraging. Een vertraging van wel 8 jaar.

De PvdA ziet wel de prachtige mogelijkheden van de MFA’s. Daar stonden we de afgelopen jaren dan ook achter en wij blijven onze belofte houden. In de loop der jaren schetsten we de kaders om nu de finale besluitvorming te laten plaatsvinden. Ja, het gaat om de bouw van een MFA en een aanzienlijke som geld, Veldhovens geld. Maar het is en blijft een investering die op termijn gedekt is door huuropbrengsten. Investeren in het onderwijs en de ontwikkeling van kinderen in Veldhoven. Investeren ook in de kwaliteit van zorg, door partijen rondom het kind bij elkaar te brengen. Een prachtige ontwikkeling.

Wat houdt de coalitiepartijen tegen? De investering? Daar staan huuropbrengsten tegenover. De inbedding in het gebied? Daar hebben we prachtige ideeën over. De visie op zorg en het kind? Die hebben we al jaren geleden vastgelegd. Dan resteren er voor mij twee vragen die aan de orde zullen komen:

– Geeft u het bedrag voor deze investering liever uit om uw andere (te) ambitieuze plannen te bekostigen, geen prioriteit bij de ontwikkeling van het kind? of

– Gaat het u toch om het onderwijsconcept? de brede school gedachte waar met name CDA zich jaren tegen heeft verzet?

De slotregel van ‘Met z’n allen’ luidt: “En dan is het aan ons om te zeggen kom langs! en dan zingen we nu tot besluit…”. Vanaf deze plek roep ik dan ook alle ouders, schoolbesturen, docenten, leerlingen en maatschappelijke partners op om dit uitstel niet tot een afstel te laten komen, langs te komen en gezamenlijk met ons te besluit te komen!

Robert Tops, raadslid

10-5-2011