22 december 2010

Biodiversiteit

Waarom gaat de PvdA-Veldhoven zo te keer tegen het college dat fors wil bezuinigingen op biodiversiteit. Om te beginnen een stukje uit ons verhaal bij de begroting van 2011. “U bezuinigt op biodiversiteit in het internationale jaar van de biodiversiteit. In 2002 tekende Nederland het verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). Dit had de ambitieuze doelstelling het verlies aan biodiversiteit tegen 2010 te verminderen. Met zo’n verlies raken ecosystemen ontregeld, wat negatieve gevolgen heeft voor het menselijk welzijn. Met het schrappen van dit actiepunt bezuinig je vanaf 2011 jaarlijks € 26.000. Dit gaat natuurlijk lijnrecht in tegen alle rijksnormen, verdragen en…’het boerenverstand’.”

Biodiversiteit staat voor elke levensvorm op aarde: zowel flora als fauna en dus ook de mens.
Bio betekent leven en diversiteit staat voor afwisseling, verschil, verscheidenheid. Je mag dus zeggen dat biodiversiteit zorgt voor het perfecte milieu waarin wij kunnen leven. Voor schoon water, vruchtbare en schone grond… voor zuivere lucht. Kortom, voor een evenwichtig milieu, waarin ieder radertje belangrijk is. Het is lariekoek om daarop te willen bezuinigen. Want een gezonde natuur en een schoon milieu leveren het perfecte medicijn. Een medicijn dat goedkoper is dan de totale gezondheidszorg.
Biodiversiteit is onder meer gediend met groentetuinen en groene daken. Ik zal me binnen de fractie sterk maken voor een wedstrijd, zoals die bijvoorbeeld in Rotterdam wordt gehouden. Het motto zou kunnen zijn: wie heeft de milieuvriendelijkste tuin. Dus niet de stenen en tegels die je tegenwoordig in steeds meer tuinen ziet, maar in plaats daarvan gras, planten, struiken en bomen. Met zo’n wedstrijd kunnen we misschien een halt toe roepen aan deze verstening.

Terug naar de begroting. Door nu te investeren in natuur & milieu bespaar je op de begroting van morgen. Maar het betekent vooral dat je investeert in de gezondheid van morgen. Mensen voelen zich beter in een groene omgeving en in een schoner milieu. Te vaak wordt milieu alleen afgemeten aan het geld dat we erin steken. Natuurlijk, mensen merken niet direct wat het inhoudt als een binnen- of buitenmilieu slecht is. Wat voel je direct als je het hebt over vocht, stof, CO2 en/of fijnstof? Niets toch! Maar weet de effecten daarvan op de lange termijn wel degelijk slecht zijn. Bovendien zijn ze dan ook meetbaar in geld, namelijk als het gaat over wat het de gezondheidszorg zal kosten!

Rein Kieviet, commissielid