13 mei 2013

Bijdragen PvdA raadsavond 14 mei

1. Intrekken subsidieregeling duurzame energie

De PvdA heeft het gebruik van duurzame energie altijd gestimuleerd. Wij zijn daarom ook vanaf het begin voorstander geweest van de subsidieregeling. En dat het budget al in zo’n rap tempo op was, tekent ook de populariteit bij de inwoners. Het begrip duurzaamheid leeft in Veldhoven. En dat is een goed teken. U zult begrijpen dat de PvdA het jammer vindt dat er geen middelen meer zijn om dergelijke initiatieven te stimuleren en subsidiëren. Maar wanneer er nieuwe budgetten beschikbaar komen die deze regeling weer een leven in kunnen blazen, dan zult u ons aan uw zijde vinden.

2. Vaststellen CentrumOntwikkelingsProgramma

De PvdA heeft de ontwikkeling van het centrum nauwlettend gevolgd. Zo stelden we in februari nog schriftelijke vragen over de kosten van de planontwikkeling die nu al zo’n 10 jaar gaande is. En helaas zijn alle ideeën en suggesties nog steeds niet verder gekomen dan de tekentafel.

Maar we beschouwen dit als een nieuwe start waar de PvdA zich voor 100% inzet. Want inzet is het wat dit plan nodig heeft. Een constructieve bijdrage van alle partijen, waarbij er nu eindelijk eens iets van de grond komt

Wel zijn wij het vertrouwen ’n beetje kwijt in het gehele proces. Juist omdat het al zo enorm lang duurt en nog geen enkel plan tot concrete acties heeft geleid. Wij benadrukken daarom nogmaals dat we intensief betrokken willen blijven bij het vervolg. Wij willen graag periodiek geïnformeerd worden over de voortgang. Wij zien ook graag de uitwerking van de programmabladen verschijnen.

Vaststellen VROM-startersregeling Veldhoven 2013 (Jeroen)

Zoals u wellicht weet, stond de PvdA aan de basis van de startersregeling in Veldhoven. Wij zijn daarom blij met deze aanpassing. Het geeft aan dat ook het Rijk het belang ervan inziet. Bovendien komt het gelijkheidsbeginsel met deze aanpassing veel beter tot zijn recht. Ook andere starters dan alleen de deelnemers aan het CPO-project komen nu weer in aanmerking. Zo is de regeling ook precies bedoeld.