13 mei 2011

Bezuinigen op MFA's is bezuinigen op het kind

De PvdA betreurt het vertrek van wethouder Selma Koegler. In de vorige periode vond onze fractie haar inzet, met name op het dossier MFA (multifunctionele accommodatie), constructief en waardevol voor de Veldhovense bevolking. Dat dit dossier tot een vertrouwensbreuk met de coalitie leidde, wekt dan ook verbazing. Zij is kennelijk nog onvoldoende doordrongen van de noodzaak van nieuwbouw. De echte belanghebbenden, ouders en kinderen, willen goed onderwijs in een modern goed uitgerust onderwijsgebouw. Na jarenlange vertraging moet er eindelijk eens worden ‘doorgepakt’.

De coalitie benadert dit dossier vanuit het geld dat overblijft voor investeringen in andere projecten in Veldhoven, Want het geld is er: het staat gewoon zelfs in de begroting. Bovendien wordt die investering ook nog eens terugverdiend door huurinkomsten van de betrokken partijen. En dáár gaat de discussie de laatste weken over: is het niet te duur? Houden we nog genoeg geld over om ergens anders in te investeren? Welke politieke wensen heeft dit college?

De PvdA benadert het dossier vanuit de inhoud. Wat ons betreft is klip en klaar het belang van het betrekken van de gekozen partners bij de integrale samenwerking rondom het kind. Deze moeten elkaar snel en gemakkelijk kunnen vinden. Het is cruciaal snel te kunnen schakelen en met diverse disciplines te kunnen overleggen. Zonder dat het kind onderdeel wordt van een web van hulpverlening. Dit betekent van plek naar plek reizen, omdat we integraal werken in een netwerkorganisatie. Ouders zegt die term niets. Ze zien alleen maar dat hun kinderen met een busje van plek naar plek moeten reizen. Hun behoefte is: een integrale aanpak, dicht bij huis.

De kostenbesparingsdiscussie gaat in de raad over de vierkante meters van het bodaertcentrum, een plek waar kinderen na schooltijd welkom zijn voor extra ondersteuning bij ontwikkeling- of gedragsstoringen. Zo’n consultatiebureau maakt dat de overdracht van kennis en de mogelijkheid van overleg over de eerste levensjaren naar de basisschool goed verloopt. Daarnaast kunnen de welzijnsinstelling en het maatschappelijk werk interventies plegen en van leerkrachten signalen oppakken over achterstand, geweld of ondersteuning bij het opvoeden. De PvdA vindt dat dit soort instellingen prima passen binnen de MFA. Ouders krijgen, als ze daarom vragen, dicht bij huis ondersteuning bij het opvoeden.

Samen(werken) met deze partijen op één locatie in Veldhoven is daarbij simpelweg het beste en geldt daarom voor de komende jaren als één van de hoogste prioriteiten van de PvdA. Deze simpele logica snapt de coalitie niet. Hiermee loopt de betrouwbaarheid van de politiek een deuk op. Het imago van de politiek was er al een van een eigen agenda, zonder veel volksvertegenwoordiging. Wat het beste is voor Veldhoven lijkt niet aan de orde. De discussie vindt niet langer plaats vanuit de inhoud: wat is het beste voor het kind en de ouders. Nee, het debat beperkt de ruimte die de professionals en ouders krijgen om hun kennis in te zetten. De coalitie lijkt momenteel de specialist op het gebied van integraal werken rondom het kind. En uit de ziekenhuiszorg hebben we geleerd: al die specialisten komen ons duur te staan!