24 april 2011

Bestemmingsplan Oerle-Zuid

Eindelijk lijkt schot te zitten in de ontwikkeling van Oerle- Zuid. De PvdA is daar blij om. Want na het eerdere gedoe wordt het hoog tijd dat het plan nu daadwerkelijk vorm krijgt. Toch hopen we dat het college heeft geleerd, vooral wat betreft het nemen van projectbesluiten. Plannen van deze omvang horen gewoon via een bestemmingsplan te worden vastgesteld en niet via een projectbesluit.

We moeten er namelijk waken voor een duidelijke scheiding tussen de taken en bevoegdheden van de Raad enerzijds en die van het college anderzijds. Het kan niet zo zijn dat het college de taken en beslissingsbevoegdheden van de Raad overneemt.

En dit was zeker bij dit plan aan de orde. Het gaat hier om een uitgebreid plan met belangrijke consequenties, zowel voor de natuur, de woningbouw als de infrastructuur. De PvdA is daarom tevreden dat er nu door de Raad gesproken kan worden over het bestemmingsplan.

Van deze gelegenheid willen we dan ook direct gebruikmaken. Wij willen graag nogmaals de nadruk leggen op 2 punten: 1) de sociale woningbouw en 2) de Ecologische Hoog Structuur (EHS).

Allereerst de sociale woningbouw. De PvdA hecht veel waarde aan aandacht voor sociale woningbouw bij elk plangebied. Het kan niet zo zijn dat er wijken zijn met enkel ’welgestelden’ en wijken met enkel inwoners uit de lagere sociale klasse. Dat zou het onderscheid enkel benadrukken en daarmee een stigmatiserend effect hebben. Kortom, de PvdA wil dat er gemêleerde wijken ontstaan. Dat komt ook de sociale cohesie alleen maar te goede.

Wij zijn daarom erg te spreken over de wijze waarop in dit bestemmingsplan het percentage sociale woningbouw gewaarborgd wordt. We hebben begrepen dat zo’n 35% tot deze categorie behoort. Dat is een mooie verdeling tussen goedkoop en duur. Complimenten daarvoor en ga zo door bij de andere dorpen in Zilverackers.

Over de EHS zijn we bezorgd. De PvdA vindt het bijzonder jammer dat er toch weer EHS moet worden opgegeven om dit plan mogelijk te maken. En natuurlijk, wij lezen ook dat deze ruimschoots gecompenseerd wordt (0,6 ha wordt gecompenseerd met 3,1 ha). Maar voordat een nieuw natuurgebied dezelfde natuurwaarde heeft als het oude natuurgebied, zijn we wel 50 jaar verder De PvdA blijft daarom zeer huiverig wanneer natuurschoon, zeker als dat een lange geschiedenis heeft, moet worden opgeofferd.

Jeroen Rooijakkers, raadslid PvdA-Veldhoven