Door op 2 maart 2016

Belofte maakt schuld!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen 2014 waren de politieke partijen onder meer te gast bij DorpsVereniging Oerle. Verenigingssecretaris Dré Jonkers herinnert de politieke partijen fijntjes aan de verkiezingsbeloften van twee jaar geleden met de vraag: al wat bereikt? Fractievoorzitter Jeroen Rooijakkers onderzoekt of de PvdA de beloftes is nagekomen. Die maken ten slotte schuld, zoals dat heet.

PvdA-belofte 1 Wijkcentra goed per fiets en te voet bereikbaar zijn. Dagopvang in de wijk.

‘Bereikbaarheid kwam de laatste twee jaar nauwelijks aan de orde in de Raad. Wel kaartten we verschillende keren het belang van milieu en duurzaamheid aan. Het stimuleren van het gebruik van de fiets hoort daar bij. Wij zullen als eersten protesteren als fietsverbindingen minder prioriteit zouden krijgen.

In de kerntakendiscussie is kinderopvang ingedeeld in – de lage – categorie C. Daarmee zegt college dat dit niet direct een kerntaak is. De PvdA heeft vooralsnog als enige partij gepleit voor een hogere prioriteit aan kinderopvang. Daar zullen we ook de komende jaren aan blijven vasthouden. Het sociale domein, inclusief kinderopvang, staat voor ons op plek 1.

Belofte 2 Aandacht voor jeugd en jeugdzorg in overleg met de basisschool.

‘Vooral onze werkgroep sociaal domein is met dit thema intensief aan de slag. We hielden veel interviews behalve met vrijwilligersorganisaties ook met welzijnsinstellingen en scholen die (deels) verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het jeugdbeleid. Een citaat uit ons interview met Veldvest over eenzaamheid onder de schooljeugd: ‘Allengs hoorden we voorbeelden van eenzaamheid op scholen. Zoals kinderen die moeilijk contact maken, er niet bij horen, geen netwerk hebben. Daar heb ik er wel vier van op mijn school. Of enig kinderen, jongens/meisjes uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben of waar de ouders op het punt van scheiden staan. Sommigen signaleren eenzaamheid ook bij hoogbegaafden.

‘In deze interviews deden we veel kennis op die we onder meer konden inzetten in de beleidsdiscussies over jeugdzorg. Ook organiseerden we een bijeenkomst met alle geïnterviewde instellingen over het thema eenzaamheid. Dit jaar gaan we hiermee verder, waarbij de nadruk zal liggen op de jeugd en de mate waarin zij eenzaamheid kennen (en hoe dat terug te dringen).’

Belofte 3 Instellingen mogen niet omvallen. Stop bezuinigingen op muziekschool en zwembad.

‘De afgelopen twee jaar was er veel discussie over de bezuiniging van 1 miljoen op de vier culturele instellingen. De PvdA is één van de weinige partijen die (consequent) kritisch was op dit punt. Maar zorgwekkender is nog hoe het nu wordt uitgevoerd. Vooral de muziekschool is het kind van de rekening. Die moet veruit het meeste inleveren, inclusief nota bene een verhuizing. De muziekschool verliest daarmee een prachtige locatie, speciaal ingericht op muziekonderwijs, van nog geen 20 jaar oud. Daarbovenop moet de school behoorlijk snijden in het personeelsbestand. Wij hebben altijd gepleit voor een andere oplossing en stemden daarom in december ook tegen dat voorstel. Uiteraard zullen we dit proces ook de komende jaren nauwlettend blijven volgen en het opnieuw op de agenda zetten mocht er ook maar enige aanleiding zijn.’