24 juni 2013

Beleving leefomgeving rond vliegveld Eindhoven

Uitkomsten GGD-onderzoek gepresenteerd

De uitkomsten van het GGD-onderzoek naar de beleving van de leefomgeving van vliegveld Eindhoven worden tijdens een openbare avond op donderdag 27 juni gepresenteerd en toegelicht. Het rapport is opgesteld in het kader van het Aldersadvies uit 2010, in opdracht van negen omliggende gemeenten. Het onderzoek, dat eind 2011 en begin 2012 plaatsvond, toont aan dat veel meer mensen ernstige hinder van het vliegveld hebben dan eerst verondersteld werd.

De openbare avond vindt plaats in De Schalm en begint om half acht. De toegang is gratis. Behalve de presentatie van het onderzoeksrapport door de dames Van Ballegooij en Van Riet van de GGD is er ook een inleiding door Bernard Gerard over ‘vliegen, treinen en klimaat”.

De Schalm, donderdagavond 27 juni om 19:30 uur