2 november 2016

Begroting 2017: Het moet anders …. met meer oog voor elkaar

Dinsdag 8 november wordt de programmabegroting 2017 besproken in de Raad van Veldhoven. Er zijn veel onderwerpen waarin de PvdA andere keuzes zou maken. De nadruk ligt steeds meer op het individu en steeds minder op het collectief. Het gaat in toenemende mate om de eigen positie en niet meer om die van een ander. Jammer. Want dat is niet de samenleving waar de PvdA naar streeft. Wij hebben andere principes en ambities. We willen terug naar een maatschappij waarin we voor elkaar opkomen en niet alleen aan onszelf denken. Onze standpunten en conclusies op hoofdlijnen:

  • Muziekschool en bibliotheek de dupe
  • Sociaal geld naar lantaarnpalen
  • ’n Zwembad mag toch wel wat kosten?
  • € 50.000 in eigen zak en niet naar India
  • Kinderen in armoede… nee toch!
  • ’n Toekomst met wat minder egoïsme a.u.b.
  • Geef ’n plek aan de Voedselbank

Lees hier het hele artikel dat deze week in het Veldhovens Weekblad staat.

artikel-vw-begroting-2017