1 oktober 2012

Artikel 42 vragen omtrent Project X

Geacht college, 

Op vrijdag 21 september jl. ging het helemaal mis in Haren. Wat een leuk verjaardagsfeestje moest worden,  ontaarde in rellen met materiele schade, die in de miljoenen loopt. 

De rellen in Haren hebben tot veel discussie geleid. Vooral over de vraag hoe het zover heeft kunnen komen en welke factoren aan de rellen hebben bijgedragen. Waren het de (sociale) media, het tekort aan politie-inzet of toch het niet-kordaat optreden van de burgemeester blijkend uit (onder meer) het weghalen van de straatnaambordjes wat waarschijnlijk enkel averechts heeft gewerkt? Een belangrijke conclusie die nu al kan worden getrokken, is onderschatting. 

De PvdA wil niet dat Veldhoven in dezelfde valkuil trapt als Haren door wat daar is gebeurd te beschouwen als een eenmalig incident. En hoewel mogelijke oorzaken deels niet in de directe invloedssfeer van de gemeente liggen, vindt de PvdA een goede voorbereiding op de factoren die de gemeente wél kan beïnvloeden essentieel. Wij vinden daarom dat er nu al een draaiboek moet liggen of voorbereid in het geval er een “Project X” wordt georganiseerd in Veldhoven. 

De PvdA-Veldhoven heeft in dit kader de volgende vragen: 

  1. In hoeverre verwacht u dat zich ook in de gemeente Veldhoven een “Project X” zou kunnen voordoen?
  2. Is er in Veldhoven voldoende kennis in huis inzake social media om de ernst van een ‘oproep’ via dergelijke media juist in te schatten?
  3. Op welke wijze is Veldhoven voorbereid op een soortgelijke situatie als in Haren en is er een draaiboek beschikbaar dat daarop anticipeert?
  4. Zo niet, op welke andere wijze is Veldhoven daarop voorbereid? 

Wij zien uit naar de beantwoording van deze vragen. 

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de PvdA-Veldhoven,

 Jeroen Rooijakkers

 Kopie naar de diverse media.