4 september 2017

Argumenten om muziek te verbieden op Cult & Tumult zijn onduidelijk

De website van het Eindhovens Dagblad berichtte op 3 september dat Cult & Tumult de programmering moet aanpassen. Op 23 september zouden de artiesten B-Front, Mark With a K en Plug ’n Play optreden, maar dat gaat niet door. De gemeente is van mening dat hardstyle en freestyle, de genres van de betreffende artiesten, teveel overlast veroorzaken.

In het artikel werden de veiligheid, bereikbaarheid en de overlast voor omwonenden als argumenten gegeven. Zowel qua geluid als qua drukte. Het terrein ligt midden tussen de bebouwing. Daarop is in overleg met verschillende partijen, zoals de organisatie en de politie, alsnog besloten de programmering aan te passen.

De PvdA begrijpt niet waar deze verwachting op gestoeld is. Ook andere muziekgenres trekken veel publiek en zorgen voor veel geluid. De geluidsoverlast is vooral afhankelijk van het volume dat in de vergunning wordt toegestaan. Of het in dat geval om freestyle, hardrock of Nederlandstalig gaat doet niet ter zake. De bereikbaarheid is ook bij andere muziekstijlen in het geding wanneer er veel publiek op afkomt.

Het geeft de indruk dat de bezoekers en liefhebbers van hardstyle en freestyle als bedreigender en gevaarlijker worden beschouwd en de veiligheid daarom niet kan worden gegarandeerd. Deze houding past niet bij een gemeente als Veldhoven, waar we graag tolerantie en openheid willen uitstralen. We zijn geen gemeente voor de happy few.

Bovendien vindt de PvdA het vreemd dat dit pas drie weken voor de geplande optredens bekend wordt gemaakt. Temeer omdat de gemeente, volgens het artikel, altijd de indruk heeft gewekt hieraan mee te willen werken. Het is voor een organisatie dan erg moeilijk om een alternatieve invulling te vinden en het heeft veel financiële consequenties.

De PvdA-Veldhoven heeft daarom de volgende vragen gesteld:

1. Op welke gronden heeft de gemeente de programmering van Cult & Tumult geweigerd?
2. Worden bezoekers en liefhebbers van hardstyle en freestyle op een andere wijze getoetst dan bezoekers van andere muziekstijlen? Wat zijn daarvoor de argumenten?
3. Waarom maakt de gemeente dit pas drie weken voor de geplande optredens bekend?
4. Hoe wordt de financiële schade voor de organisatie opgelost?