11 oktober 2010

Algemene ledenvergadering 11 oktober

De PvdA-afdeling Veldhoven hield maandag 11 oktober de halfjaarlijkse algemene ledenvergadering. In het Gemeenschapshuis ’t Patronaat aan de Blaarthemseweg heeft o.a. de projectenregisseur Peter Vereijken de leden bijgepraat over de stand van zaken rond de Brede Scholen in Veldhoven.

Tijdens de bijeenkomst werd mevrouw C. Theelen gehuldigd. Zij is 25 jaar lid van de partij. Afdelingsvoorzitter Frans Hofmeester constateerde dat de zilveren jubilaris in die 25 jaar uiteenlopende roerige tijden heeft meegemaakt. Hij vond het dan ook zeer terecht om iemand in het zonnetje te zetten die zo lang en onder wisselende omstandigheden achter het gedachtegoed van de partij is blijven staan. Cecile Visscher-Theelen kreeg behalve het speldje ook een felicitatiebrief van landelijk voorzitter Lilianne Ploumen en een fraaie bos bloemen. De huldiging vond plaats aan het einde van een door bijna 30% van de leden bezochte bijeenkomst in Gemeenschapshuis ’t Patronaat aan de Blaarthemseweg.

Verder nam Rein Kieviet afscheid  als campagneleider en Jeroen Rooijakkers als bestuurslid. Beiden blijven zich voor de PvdA-Veldhoven inzetten, respectievelijk als commissielid en als gemeenteraadslid.
Het bestuur zal bestaan uit Frans Hofmeester  (voorzitter), Jos Bosch  (vicevoorzitter), Jan Rijnbeek (secretaris), Marlies Tops (penningmeester) en de leden Christina Goossens Ruhr,  Larry Comvalius en Fer Oerlemans. Deze laatste wordt ook de nieuwe campagneleider.
De genoemde leden vind je ook in het menu onder Bestuur en Fractie.