14 november 2016

Algemene Beschouwingen (video)

Dit is de eerste termijn.

Eerste termijn begrotingsbehandeling 2017

Let op! Dit keer zijn er niet alleen schokkende beelden. Maar ook schokkende fragmenten! (zie video)

Opstelling PvdA-Veldhoven
De PvdA-Veldhoven is altijd positief kritisch. Waar mogelijkheden liggen voor verbetering en versterking, dan zullen we dat graag steunen. Maar als een voorstel in onze beleving een verslechtering of achteruitgang betekent voor Veldhoven, dan zullen we dat ook zeker laten weten. De vraag is echter of het dit keer nog zin heeft om het debat aan te gaan. We vinden het jammer dat de coalitie al haar standpunten heeft ingenomen. We kunnen dan wel het debat voeren, maar er valt gewoon vrijwel niets meer te halen.
Maar goed. We hebben toch netjes ons werk gedaan, zoals het hoort. En we hebben in ieder geval twee positieve opmerkingen, we hebben drie minder positieve aspecten en drie zorgelijke punten.

Positief
1. Het eerste positieve punt is dat de schuldenpositie eindelijk weer eens een verbetering laat zien. Het begin van het eind is in zicht. Daarmee is eindelijk de positieve tendens in gang gezet en is er licht aan het eind van de tunnel. De PvdA is daar tevreden over.

2. Een tweede positief punt is dat er geen financiële tekorten zijn in het Sociale Domein. De transities kennen een lange weg met veel onzekerheden. Zie daarvoor ook het voorbeeld op de slide. U ziet het. Zo’n verandering duurt lang en kost geld.
Het doet de PvdA goed dat de transities vooralsnog zonder veel problemen zijn verlopen. Dat maakt de Veldhovense samenleving sterk en laat zien dat we er voor elkaar zijn.

Minder positief
1. Minder positief is de PvdA over het voornemen van het college om € 600.000 dat bedoeld is voor het sociale domein te gebruiken om de begroting sluitend te krijgen. Geld dat juist bedoeld is om de transities zonder problemen te laten verlopen. Nota bene het programmaonderdeel waar de accountant 3 maanden terug nog moeilijk over deed en er niet zomaar een goedkeurende verklaring voor wilde afgeven.
We hebben daar het volgende fragment bij: filmpje. We zullen in dit kader het eerste amendement indienen.

2. Een tweede punt dat de PvdA minder positief vindt, is de keuze van het college om op geen enkele wijze aandacht te besteden aan de inkomstenknop en de mogelijkheid die dat geeft om de begroting sluitend te krijgen. De gemeentelijke belastingen bieden nog volop ruimte voor extra inkomsten. Volgens het erkende wetenschappelijke bureau COELO is Veldhoven zelfs de op vier na goedkoopste gemeente van Nederland. We zijn dus de gemeente met de laagste gemeentelijke lasten. Waarom? We hebben het geld namelijk hard nodig. Het lijkt bijna een doel op zich. En dat is jammer. Want als er minder inkomsten zijn, dan moeten de kosten ook omlaag. Met alle gevolgen van dien voor instellingen als de muziekschool, de bibliotheek en nu dus ook het zwembad en het Pastoor Vekemans Fonds. Maar daar komen we aan het eind nog op terug.

3. Een derde punt dat we minder positief vinden is de beperkte aandacht voor de Voedselbank. Het is natuurlijk eigenlijk al te gek voor woorden dat er zoiets als een Voedselbank moet bestaan. Maar helaas zijn er nog te veel mensen die in armoede leven. Ook in Veldhoven. De Voedselbank krijgt daarvoor te weinig aandacht van de gemeente. Laten we daarom de Voedselbank steunen zolang deze noodzakelijk is. Laten we kijken of we niet een kleine subsidie beschikbaar kunnen stellen, voor in ieder geval de onkosten die ze maken. Belangrijk is ook de huisvesting van de Voedselbank. De huidige locatie moeten ze eind 2017 verlaten. De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente samen met de Voedselbank op zoek gaat naar een geschikte alternatieve locatie. Daartoe dienen wij een motie in.

Schandalig
1. Al bij de verkiezingen in 2014 zag de PvdA de bui hangen. Het zwembad zou het kind van de rekening worden. Als strandwacht gooide ik toen al de reddingsboei uit tijdens de carnavalsoptocht. U ziet mij daar nog staan. Met iets tussen mijn benen. Maar nog zonder resultaat. Helaas zijn we genoodzaakt om het nu weer te agenderen. Er moet nú duidelijkheid komen. Dit is de laatste gelegenheid om naar structurele, financiële middelen te zoeken. Daar kunnen we volgend jaar november niet op terug komen als alles al in werking is gesteld om het zwembad te sluiten.
Je gaat toch ook geen boodschappen doen om pas bij de kassa te bekijken of je wel geld hebt?
Buitengewoon teleurstellend vinden we daarom nog steeds het besluit van 4 maanden terug. Nu wordt het na 5 jaar voorbereiding alsnog een haastklus. En dat terwijl er instellingen zijn, zoals de Schalm, die drie keer zoveel subsidie krijgen als wat het zwembad nodig heeft. Wij kunnen dat niet begrijpen. Wij hebben daar ook het volgende filmpje bij. Wij dienen hierbij het volgende amendement in.

2. Een tweede punt waar de PvdA zich ernstige zorgen over maakt is de niet-zichtbare armoede. Want armoede blijft niet beperkt tot de mensen die zich bij de Voedselbank melden. Nee, dat gaat verder. Er zijn nog veel meer mensen die zich hiervoor schamen en er niet voor durven uit te komen … ook in Veldhoven. Daar is helaas maar weinig aandacht voor. Het Rijk heeft daarom 100 miljoen beschikbaar gesteld… 100 miljoen voor plannen die armoede onder kinderen bestrijden. Maar daar moet de gemeente wel werk van maken. Dit geld krijgen we per 1 januari. Laten we nu eens voortvarend van start gaan en het niet pas oppakken als 2017 alweer halverwege is. Ook daartoe dienen wij een motie in.

3. En dan het derde en laatste punt waar wij ons zorgen over maken, dat betreft de mondiale armoede. Als klap op de vuurpijl gaan we nu ook de omstandigheden negeren, waarin veel mensen in andere landen opgroeien en leven. Zoals in India. We hebben in Veldhoven nog één fonds dat zich daarvoor inzet. Het Pastoor Vekemans Fonds. En ook dat wordt nu de das omgedaan. Want ook het geld dat dit Fonds inzamelt, moet terug naar de burger van Veldhoven. Nee, we denken alleen nog maar aan onszelf. Egoïsme krijgt steeds meer de overhand. Dat zie je terug in de OZB, dat zie je terug in de subsidies en dat zie je nu ook terug in dit verband. Er mag werkelijk geen cent meer naar een ander gaan. Dat is niet het beleid en de visie waar de PvdA voor staat. We willen een sociaal en eerlijk Veldhoven. En dat zien we nergens meer terug. We hebben ook in dit kader een filmpje opgenomen. We dienen hier het laatste amendement over in.