29 oktober 2013

Algemene Beschouwingen

Aan het begin van de begrotingsdiscussie hield de gemeenteraad dinsdagavond 29oktober 2013 de zogeheten Algemene Beschouwingen. Daarin spraken de fractievoorzitters van de verschillende politieke partijen over de begroting en stonden zij stil bij andere, algemene thema’s.

Onder de titel ‘schijn bedriegt’ beoordeelde Robert Tops van de PvdA-Veldhoven de beleidsvoornemens van het college van b en w voor de komende jaren. Met de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar in zicht is het maken van voornemens sowieso al een hachelijke onderneming. Niemand weet tenslotte hoe het dagelijks bestuur van de gemeente er straks uit zal zien. Voor het hele verhaal van Robert klik hier. Betoog v4