13 mei 2017

Aandacht voor voetgangers en slimmere mobiliteit

Het Verkeercirculatieplan (VCP) wordt na 10 jaar geactualiseerd. Dit gebeurt aan de hand van een ambitienota, die de basis is van het nog te ontwikkelen Verkeers- en Vervoerplan Prima zaak, maar de PvdA wil graag twee dingen veranderen aan die nota: hogere pariteit voor voetgangers en meer aandacht voor moderne middelen van vervoer, waarvoor het Engelse begrip ‘smart mobility’ is uitgevonden.

De ambitienota kent 12 ‘modules’. Elk thema heeft een hoge, gemiddelde dan wel lage prioriteit. Onderwerpen als Openbaar Vervoer, Fietsverkeer en de Voetganger (het zogenaamde langzame verkeer), wil de PvdA uiteraard hoge prioriteit geven. Het is daarom goed dat het thema Voetganger wordt benoemd. Vooral de vervoersvormen die geen schade aan het milieu opleveren, moeten wat ons betreft voorrang krijgen. Maar ook de mensen die niet in staat zijn om een auto te financieren, zijn doorgaans van deze vervoersvormen afhankelijk. De thema’s Openbaar Vervoer en Voetganger krijgen nog de ‘gemiddelde prioriteit’, waardoor onder meer de slechte noord-zuid verbinding lijkt te worden vergeten. De PvdA wil dit daarom wijzigen in de prioriteit ’hoog’.

Daarnaast willen we meer en actuele thema’s toevoegen aan de 12 van de nota. Dan denken wij bijvoorbeeld aan Smart Mobility. Waarom is dit geen apart thema? We willen in deze regio hierin toch voorop lopen? Wat te denken van een nieuwe opkomende trend als de snappcar, waarbij mensen hun auto kunnen verhuren. Of het elektrisch rijden en het beschikbaar stellen van oplaadpunten? En wat vinden we van de bromfiets en het gebruik van scootmobiels om het echt concreet te maken. Ten slotte moet in het nieuwe Verkeers- en Vervoersplan wat de PvdA betreft zeker ook aandacht zijn voor duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan natuurcompensatie bij de aanleg van wegen als de Zilverbaan en de aansluiting op de A67.