Algemene Beschouwingen, begroting 2018.

8 november 2017

Op 7 november jl. vonden de algemene beschouwingen plaats. Dat is de bespreking van de plannen en de begroting voor 2018. Tijdens deze bespreking werd door Jeroen Rooijakkers, fractievoorzitter, de onderstaande bijdrage ingebracht in de eerste termijn.

Begroting 2018

Laten we maar met de deur in huis vallen: het is een zooitje. Tot minder dan een week terug dacht de PvdA nog dat de meerjarenperspectief positief was en dat de schulden afnamen. Onder meer wethouder Van Dongen twitterde nog op 22 september: “Flinke klus geklaard: financiën op orde. Lage woonlasten en ruime aandacht voor de minima in Veldhoven. Trots!”
En ook op Facebook zagen we afgelopen week nog verschillende halleluja berichten voorbijkomen. Maar na de informatienota van afgelopen donderdag blijkt dat hier niets, maar dan ook werkelijk helemaal niets van waar is. Sterker nog, we hebben er nog nooit zo slecht voorgestaan. Hoe kon dit gebeuren? Er hangt een zeer donkere wolk boven de gemeente. En die hangt daar nog minstens 4 jaar.

De PvdA is teleurgesteld en boos. We zijn vooral boos omdat dit probleem lange tijd lijkt te zijn ontkend. Er werd gedaan alsof het niet bestond. Hoe kun je zo’n groot probleem over het hoofd zien? Waarom is dit niet eerder opgepakt? Waarom is dit niet eerder serieus genomen? En vooral, waarom is dit niet meteen verwerkt in de begroting?

Al Kwarap II meldde de enorme tekorten op jeugdzorg. Al in Kwarap II (op pagina 3) werd aangegeven dat dit uitgangspunt zou zijn bij het samenstellen van de nieuwe programmabegroting. Maar daar zien we niets van terug.

Waarom is dat niet gebeurd? Was er de hoop dat het wel zou overwaaien? En waarom krijgen we pas om 5 voor 12 een brandbrief hierover. De PvdA is daarom vooral getergd over de wijze waarop het allemaal is verlopen. Het is opnieuw de communicatie die enorm tekortschiet. Maar er is dit keer ook sprake van een veel te lakse houding. Er is veel te laat aandacht besteed aan dit zeer serieuze probleem. En dat past niet bij niet een goed bestuur. Daarom zitten we nu met de gebakken peren. Het is het zoveelste probleem in deze periode. Is de gifbeker nu echt helemaal leeg?

Dan komen we bij onze amendementen en motie. Want die blijven hoe dan ook staan. Het is nu toch echt een probleem van het college geworden. We hebben vaak genoeg de hand gereikt. Denk aan de gesponsorde rotondes. Dat was toch echt een initiatief van VVD en PvdA samen. Of wat te denken van de kiosk. Dat was niet onze keuze. Daar hadden we dus kosten mee kunnen besparen. Dan de kerntakendiscussie. Nog zo’n verhaal. Het heeft zeker niet aan de PvdA gelegen dat dit op een mislukking is uitgedraaid.

En zelfs vandaag doen we nog een handreiking met ons amendement over de OZB. Maar dan is het ook genoeg geweest. Het wordt echt tijd voor een andere koers. Wij zijn intussen helemaal klaar met deze neergaande lijn. We moeten weer eens omhoog kunnen kijken.

Milieu

Het milieu krijgt steeds meer aandacht. Nationaal en internationaal. Kijk bijvoorbeeld naar het regeerakkoord. En wat dacht u van het akkoord van Parijs? Dan is het vreemd dat we lokaal steeds minder het belang inzien van het milieu. De PvdA wil dit ook lokaal weer op de kaart zetten. Zeker gezien de situatie van Veldhoven wat betreft roet en fijnstof in Nederland. Daar word je niet blij van.

In het verleden hebben we bijvoorbeeld aandacht gevraagd voor de zogenaamde millenniumdoelen. Tegenwoordig heten ze ontwikkeldoelen. En ook daar was milieu een belangrijk onderwerp. Het is jammer dat we al lange tijd niets meer over gehoord hebben.

Intussen wordt ook nog voorgesteld om te bezuinigen op milieu. We zakken met grof geweld af naar het minimale niveau. Milieu wordt helemaal de kop ingedrukt. Waar is de tijd gebleven dat we milieu wel belangrijk vonden. Onze verantwoordelijk gaat verder dan alleen het hier en nu. We hebben ook de plicht om verder te kijken. We hebben daartoe een eerste amendement opgesteld.

Jeugdzorg

Tja, de jeugdzorg lijkt toch langzaamaan een hoofdpijndossier te worden. De kosten rijzen de pan uit en ook in Veldhoven hebben we al verschillende jaren achtereen met financiële nadelen / tekorten te kampen. Dat kan even, maar natuurlijk niet 5 jaar achter elkaar. We hebben al een aantal keren het sociaal deelfonds aangesproken om deze nadelen op te vangen. Maar dat houdt natuurlijk een keer op.

Volgens de PvdA zit de oplossing niet aan de achterkant, maar aan de voorkant. Er is veel ingezet op de zogenaamde basisstructuur. En dat is goed. Want dat moet op orde zijn. Maar laten we nu doorpakken. Laten we nu vooral meer gaan inzetten op preventie. We moeten jongeren nog meer en nog eerder benaderen, ze van de straat houden en van een goede opleiding voorzien. Voorkomen is echt beter dan genezen. Ook financieel.

Maar daarmee redden we het nog niet. Er is eveneens meer en betere afstemming met de regio nodig. Je kunt leren van anderen. Maar ook samenwerken of samen inkopen. En ook daarmee kun je de kosten aanzienlijk terugdringen.

We hebben voor dit onderdeel van de begroting een motie opgesteld. Die gaat in op de kosten, maar dient vooral EEN doel: jonge mensen en hun omgeving een optimale begeleiding te geven.

Onderhoud groen en verlichting

Een derde thema waar de PvdA aandacht voor wil vragen, is het onderhoud van het groen en de verlichting. Laten we beginnen met het groenonderhoud. Al jaren staat dit in de top 3 van klachten die bij de gemeente binnenkomen. Niet zo vreemd, zou je zeggen, want we hebben nu eenmaal veel groen in Veldhoven. En daar mogen we trots op zijn.

Maar veel groen betekent ook veel onderhoud, dus regelmatig snoeien, maaien en onkruid wieden. En juist dat laat soms te wensen over. Als we kiezen voor groen, dan kiezen we ook voor onderhoud.

Een onderwerp dat hier enigszins mee samenhangt, is de verlichting. Ook hiervoor geldt dat het in de top 3 staat van klachten. Dan moet je daar dus niet op gaan bezuinigen. Zeker als de veiligheid en vooral het veiligheidsgevoel daarmee in gevaar komt. Overigens een thema dat ook niet al te best scoort.

De PvdA wil daarom deze bezuiniging terugdraaien. Laten we voldoende budgetten vrijhouden en vrijmaken voor het onderhoud van het groen en de verlichting. En laten we de inwoners van Veldhoven niet nog langer wachten op herstel of onderhoud. Want dan zal er echt een klachtenregen ontstaan, waar niemand bij gebaat is. We hebben daarvoor het volgende amendement opgesteld.

OZB

Tot slot de OZB, want er is geld nodig. Veel geld intussen. We hebben daarom het volgende filmpje.

Veldhoven is een gemeente met lage gemeentelijke lasten. Bijzonder laag zelfs. Iets concreter, er zijn slechts 9 gemeenten in Nederland waar inwoners minder betalen. En dat betekent ook dat er 370 gemeenten zijn waar de inwoners meer kwijt zijn. Nu is dat natuurlijk niet direct een argument om het in Veldhoven te verhogen. Wel plaatst het onze positie in perspectief. En zeker als we nog wat geld kunnen gebruiken.

En we hebben het al vaker geroepen: waar hebben we het over? Het gaat om 2 tientjes per huishouden. We hebben het hier dus niet over een half maandsalaris of iets dergelijks. Nee, als je een keer naar een wedstrijdje van PSV wilt ben je al meer kwijt. Om maar eens wat te noemen.

En laten we nu toch echt het idee loslaten dat een lage OZB een doel is. Nee, dat is geen doel. Het is een middel. Denkt u nu echt dat een gezin voor Eersel kiest omdat daar de OZB 30 euro lager is? Nee, natuurlijk niet. Voorzieningen, winkels, onderwijs en een groene omgeving zijn daarin veel belangrijker. En denkt u nu echt dat een bedrijf voor Best kiest omdat daar de OZB misschien € 300,- lager is? Nee, natuurlijk niet. Voor een bedrijf is dat peanuts. Een bedrijf kiest voor bereikbaarheid, glasvezel, zichtbaarheid etc. Niet omdat de OZB ergens lager is. Laten we elkaar niet meer voor de gek houden.

Kortom, laten we na jaren weer eens kiezen voor de gemeenschap. Laten we kiezen voor Veldhoven. En niet voor het individu.

Neem contact op

Neem contact op

Laat uw informatie achter

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.