5 oktober 2016

Ratten… ratten… en nog meer ratten (2)

De PvdA probeert van alles te doen om Veldhovenaren bij te staan, die veel last hebben van  ratten.  Vervelend genoeg,  zijn dat er steeds meer. Begin september meldden we al dat de fractie het College om uitleg vroeg over de omvang van het rattenprobleem in Veldhoven en welke stappen zijn gezet nadat de rattenoverlast bekend werd. Die brief vindt u HIER. Dinsdag 4 oktober kwam het antwoord binnen bij de vragenstelster, Christina Goossens Ruhr.  Uit het antwoord blijkt dat de gemeente haar best doet. Wel geeft zij toe dat de communicatie beter kan.  Een echte oplossing blijkt jammer genoeg nog niet in zicht. Voor het antwoord van het college van Burgemeester en Wethouders klik HIER.