28 oktober 2015

Met tegenwind stijgt de vlieger. Moet je wel willen…

en een lege portemonnee maakt keuzes wat wel en wat niet – noodzaak, geen noodzaak – en zo simpel is dat in de Stad van de Arbeid! Voor burger en gemeente Veldhoven

 

 

Het schiet niet op met de gemeentelijke financiën

De schulden van Veldhoven worden groter en groter. De gemeente heeft steeds minder eigen geld en moet tot 2019 steeds meer lenen. Zelfs een leek kan zien dat dit fout gaat. Met voorstellen en toezeggingen om hier wat aan te doen, is niets gedaan. De PvdA wil die dramatische ontwikkeling stoppen. Laat het college doen waar wij al jaren voor pleiten: verkoop gronden, gebouwen en meer.

 2016201720182019
Schulden147.000.000164.000.000163.000.000169.000.000
Schuld per inwoner3.1413.0163.3723.314

 

Geen noodzaak tot aanleg Zilverbaan

Toen de Zilverbaan voor het eerst in beeld kwam, pleitte de PvdA er al voor die weg niet in één keer aan te leggen. En nog steeds ontbreken elke noodzaak, van en behoefte aan deze asfaltlaag. Toch wil dit college volgend jaar al starten met de voorbereidingen van de aanleg, waar zeker tot 2019 niemand gebruik van maakt. We vrezen voor weer ’n investering met een open einde en ’n hoop extra kosten, natuurschade en weggegooid geld. Voorlopig weg dus met die weg zonder functie!

 

Geen noodzaak tot woningbouw in Zilverackers

In Veldhoven west kocht de gemeente veel grond. Daar gebeurt niets mee, wat alleen maar geld kost. De vraag is hoeveel huizen er ooit in Zilverackers zullen komen. Tijd dus om die gronden weer zo snel mogelijk van de hand doen! Want… er zijn nog zat plekken om te bouwen. Neem het weiland ten noorden van de Heerbaan, de locaties van de voormalige basisscholen (nu: MFA’s) of de plaats van de sporthal in Zonderwijk. Doodzonde, als we niet eerst dat soort plekken benutten, voordat we stadsranden en natuur vol huizen proppen.

 

Wel noodzaak tot een gedegen minimabeleid

De PvdA maakt zich ongerust over het groeiend aantal Veldhovenaren die het niet breed hebben. Nieuw onder hen zijn bezitters van huizen, die ‘onder water’ staan (meer hypotheekschuld dan het huis waard is). Daardoor moeten ze vaak beknibbelen op de uitgaven voor hun kinderen. En ook voor de rest wordt het wel heel moeilijk om mee te kunnen (doen) in onze samenleving. Hulp van de gemeente is dan welkom. Daarom wist de PvdA de gemeenteraad dit jaar te overtuigen van de noodzaak meer mensen te laten profiteren van vrijstelling van gemeentelijke belastingen en van bijvoorbeeld gratis toegang tot sport, bieb of internetvergoeding. Technisch gezegd: dit geldt nu voor inkomens tot 110% in plaats van 105% van het bijstandsniveau. Verder komt er komend jaar – eindelijk – een beleid voor wie minder te verteren hebben. De PvdA zal met hen aan tafel gaan om uitleg te geven hoe ze maximaal gebruik kunnen maken van deze subsidie.

 

Wel noodzaak tot een jeugdbeleid voor alle jongeren

Wil je een goed gemeentelijk jeugdbeleid van de grond tillen, dan moet je weten wat er bij jongeren speelt en waar ze echt iets aan hebben. Daarom gaan we op pad met jongeren, gezond van lijf en geest en wie met problemen te kampen hebben. Én luisteren we naar jonge PvdA-leden die onze idealen delen. Zij voelen beter aan waar het bij de jeugd om draait en wat in het beleid beter kan. In zo’n nieuw jeugdbeleid gaat het om wat jongeren kunnen, niet wat ze niet kunnen.

 

Wel noodzaak om iets aan eenzaamheid te doen

Eenzaamheid tast de hersens aan. Veel mensen voelen zich eenzaam. Niet alleen senioren, ook junioren. GGD-onderzoek geeft aan dat dit ook in Veldhoven zo is. Lokale organisaties lopen ertegen aan en proberen eenzamen te helpen. Er is een hoop kennisvoorhanden, maar in de praktijk is de opgave zwaar. Alleen samen kunnen we die afzondering van de maatschappij, maar vooral het persoonlijke leed aanpakken. Ook de PvdA is de theorie voorbij. Nog dit begrotingsjaar gaan we aan tafel met al de groeperingen die aan dit probleem aandacht geven, maar ook met de mensen zelf. En dat is al moeilijk genoeg.

 

Absolute noodzaak om onze solidariteit te tonen: samen staan we sterk!

Graag vragen we nog de aandacht van de lezer voor de situatie van de vluchtelingen. De PvdA vindt dat ook de gemeente Velhoven op zoek moet naar extra tijdelijke woonruimte, zonder woningzoekenden tekort te doen. Ook hier staan kantoren en andere bedrijfspanden leeg. Woningbouwverenigingen deden al een aanbod. Nu anderen nog. Actie is nodig, en wel snel!