De toekomst van Eindhoven Airport

Door Wim Meijberg op 19 juni 2019

Pieter van Geel was maandag 17 juni in het Patronaat te gast bij de Veldhovense afdeling van het CDA. Paul van der Steen, Hans Hamers en ondergetekende waren aanwezig om uit zijn mond het advies te horen voor het vliegveld en de consequenties voor de inwoners van Veldhoven. Conclusie van de avond, een helder en degelijk advies met nog vele variabelen.

Onlangs bracht Pieter zijn adviesrapport Opnieuw Verbonden uit over de toekomst van Eindhoven Airport. Een toelichting was op zijn plaats. Pieter is adviseur, het is aan de politiek om dit advies om te zetten in beleid en besluiten.

In het rapport staan 5 speerpunten

  1. Actief sturen op minder geluidsbelasting
  2. Structureel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen
  3. Actief sturen op verbetering van de luchtkwaliteit
  4. Meerwaarde bieden voor de regio
  5. Vertrouwen vanuit de omgeving

De toelichting gaat voornamelijk over de speerpunten; de vragen van de luisteraars en het debat ook.

Heeft de lezer vragen en/of opmerkingen? Laat via de site weten. De fractie zal proberen de vragen te beantwoorden.

Foto: Wim Holleman

Van Geel: vooraanstaand lid van het CDA, oud lid Tweede Kamer, gemeentesecretaris in Helmond en lid van de Gedeputeerde Staten

Wim Meijberg

Wim Meijberg

Wim (Jan Willem) Meijberg… ….. in 1959 geboren in Schoonhoven, de zilverstad. De uit Kampen stammende Meijberg’en’ waren visserlui op de Zuiderzee. Aan mijn moederskant vind je ondernemende Schoonhovenaren met schoenenzaken, drogisterij en kapsalons. Dat zijn dus twee werelden verbonden in mijn denken. Ik ben weduwnaar van  Corry (munne Ducktie) Duquesnoy, 20 jaar mijn liefdevolle

Meer over Wim Meijberg