22 oktober 2016

Raadsvergadering Oordeelsvormend

Tijdens de oordeelsvorming bespreken raadsleden en ondersteunende raadsleden stukken en voorstellen die in de besluitvormende raadsvergadering ter besluitvorming worden geagendeerd. Tijdens een oordeelsvormende raadsvergadering worden met name verschillende opties, ideeën en invalshoeken besproken. Tijdens de oordeelsvormende raadsvergaderingen kunnen burgers van Veldhoven of belanghebbenden gebruik maken van het inspreekrecht. Meer informatie en bijvoorbeeld de agenda vindt u op: http://veldhoven.raadsinformatie.nl.

Raadsvergaderingen vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Veldhoven en starten om 19.30u.