11 oktober 2016

Raadsvergadering Besluitvormend

Tijdens de besluitvormende raadsbijeenkomsten besluiten de Raadsleden over de aan hen voorgelegde voorstellen op basis van het debat. Tijdens deze raadsavond worden veelal de stukken besproken die in de oordeelsvormende raadsvergadering aan de orde zijn geweest. Meer informatie en bijvoorbeeld de agenda vindt u op: http://veldhoven.raadsinformatie.nl.

Raadsvergaderingen vinden plaats in de raadszaal van de gemeente Veldhoven en starten om 19.30u.