Zorgen over inzamelen van kleding voor kinderen India

16 oktober 2016

De kledinginzameling voor het goede doel houdt de Veldhovense gemoederen bezig. Ook de gemeenteraad, voor zover partijen zich dinsdag 11 oktober uitspraken, is kritisch over de plannen van het college. Die komen erop neer dat de inzamelaar, het Pastoor Vekemans Fonds, die positie dreigt kwijt te raken, zodat de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk blijft (huishoudens

lees verder »

Prima Woonvisie 2016 schrapt ten onrechte de starterslening

12 oktober 2016

‘De Woonvisie 2016 strookt in grote lijnen met de principes van de PvdA. Er is aandacht voor groen & duurzaamheid en voor levensloopbestendige woningen. Maar ook de sociale woningvoorraad en de ambitie om die op niveau te houden (46%) spreekt ons aan.’ Zo concludeert fractievoorzitter Jeroen Rooijackers in de Raadsvergadering van 11 oktober. ‘Moeite hebben

lees verder »

Nieuwe energie opdoen

5 oktober 2016

Diederik Samsom komt zaterdag 22 oktober 2016 naar de Cacaofabriek in Helmond. Daar praat hij van ongeveer 17.30-18.30 uur met leden en niet-leden van de PvdA over afgelopen én de komende kabinetsperiode. Aanmelden hoeft niet. Iedereen is van harte welkom! ‘Onze idealen kwamen de laatste vier jaar een stapje dichterbij, aldus Diederik. Maar we zijn

lees verder »

Ratten… ratten… en nog meer ratten (2)

5 oktober 2016

De PvdA probeert van alles te doen om Veldhovenaren bij te staan, die veel last hebben van  ratten.  Vervelend genoeg,  zijn dat er steeds meer. Begin september meldden we al dat de fractie het College om uitleg vroeg over de omvang van het rattenprobleem in Veldhoven en welke stappen zijn gezet nadat de rattenoverlast bekend werd. Die brief

lees verder »

Goede Woonvisie 2016 vraagt om keuzes maken

1 oktober 2016

  ‘In onze visie gaat wonen over inwoners die prettig met elkaar kunnen samenleven… over ouderen die zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving kunnen leven… en over mensen met een beperking die onderdeel zijn van de wijk. Er wordt gelet op duurzaamheid en milieu en kwetsbare groepen krijgen ondersteuning en spreiding over de gemeente.’

lees verder »

Ieder kind doet mee

1 oktober 2016

Zaterdag 23 september 2016, heeft de PvdA de actie ‘ieder kind doet mee’ gestart. Ook in Veldhoven.  Meer dan 400.000 Nederlandse kinderen groeien op in armoede. Om daar verbetering in te brengen, komt landelijk 100 miljoen beschikbaar. Dan kunnen die kinderen (weer) sporten, op schoolreis en op muziekles. Gelukkig kon het Eindhovens Dagblad ‘koppen’: Muziekles terug op Veldhovense scholen, een prima

lees verder »

Rosa Leergang: ´n opsteker

1 oktober 2016

Jaarlijks organiseert de PvdA een landelijke introductiecursus voor nieuwe PvdA-leden. In deze Rosa Leergang maak je kennis met het reilen en zeilen van de partij en de politiek. Met groot plezier en nieuwsgierigheid heb ik de cursus gevolgd. Het leuke daaraan is dat je nieuwe leden van andere afdelingen leert kennen en je steeds nieuwe

lees verder »

Financiële zorgen voor de gemeente blijven

17 september 2016

  Het doorsturen van de antwoorden op de technische vragen over de inhoud van de Kwartaalrapportage II, gaf de PvdA-fractie meer duidelijkheid. Blijft overeind dat de financiële zorgen over de gemeentelijke portemonnee nog steeds aanzienlijk zijn. Het jaar 2016 mag er dan wat beter uitzien, de jaren daarna laten een heel ander beeld zien, zei

lees verder »

Meiveld vol demonstranten voor behoud zwembad

17 september 2016

Honderden Veldhovenaren – maar ook bezoekers van buiten de gemeente – maakten dinsdagavond 13 september het Meiveld vol. Ze lieten zich zien en horen tijdens de grootscheepse manifestatie voor het behoud van het zwembad. Het grootscheepse evenement vond plaats op het ‘beweegplein’. Bezoekers konden meedoen aan bewegingslessen, georganiseerd door gebruikers van het zwembad en zwemvereniging

lees verder »

Samen tegen eenzaamheid

16 september 2016

Al een jaar vraagt de PvdA-fractie politieke aandacht voor eenzaamheid. De noodzaak daarvoor is duidelijk: meer dan 1 miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. En ook in Veldhoven liegen de cijfers er niet om. Daarom nogmaals attentie voor de Week tegen Eenzaamheid  van 22 september tot en met 1 oktober. Voor wie dat wil zijn er activiteiten

lees verder »