Bij het Leger

16 januari 2017

Buiten regende en sneeuwde het. Maar binnen luisterden zaterdag 14 januari leden van de Veldhovense PvdA naar het warme verhaal van Maarten Bokdam. Hij is coördinator bij het daklozencentrum van het Leger des Heils. Hij is daar ook de enige betaalde kracht. De complete maaltijdbereiding op maandag tot en met vrijdag voor gemiddeld zo’n zestig

lees verder »

Voedselbank kan meer mensen helpen

5 januari 2017

Sinds 1 januari kunnen meer mensen een voedselpakket krijgen bij de VOEDSELBANK. Zo kunnen alleenstaanden met 200 euro of minder leefgeld per maand een beroep doen op de Voedselbank. Dat was voor de jaarwisseling 180 euro. Ook voor andere groepen gaat de grens omhoog (zie onder). Onder leefgeld verstaat de Vereniging van Voedselbanken het bedrag dat je van je

lees verder »

Al drie topdossiers de mist in

5 januari 2017

Dat het allesbehalve makkelijk zou worden, stond al bij de start van de nieuwe raadsperiode in 2014 vast. De financiële positie van Veldhoven had namelijk een dieptepunt bereikt. Ga maar na: een niet altijd sluitende meerjarenbegroting, een hachelijke schuldenpositie en een bedroevend laag eigen vermogen. Ingrijpende veranderingen en vooral drastische bezuinigingen waren nodig om Veldhoven

lees verder »

Wijziging datum ledentrip van 7 januari naar 14 januari

2 januari 2017

De leden van de PvdA-Veldhoven ontvingen eerder een uitnodiging voor de ledentrip naar het Leger des Heils. Omdat het Leger op 7 januari onverwacht niet de mogelijkheid heeft ons te ontvangen, wordt de ledentrip verschoven naar 14 januari a.s. Het definitieve programma ontvangen wij binnenkort van het Leger. Tijdens de ledentrip brengen we een bezoek

lees verder »

Geen maatregelen met betrekking tot de kunstgrasvelden in Veldhoven

23 december 2016

Begin december vroeg de PvdA aandacht voor mogelijke gezondheidsgevaren als gevolg van het spelen op kunstgrasvelden. Aanleiding was een Zembla-uitzending en aanvullend NOS-onderzoek naar de aanwezigheid van kankerverwekkende stoffen. Intussen concludeert het RIVM na onderzoek dat er geen gevaren voor de gezondheid zijn. Wel zou de norm voor kunstgrasvelden aanzienlijk lager liggen dan die voor

lees verder »

Op naar ‘n nieuw sport- en beweegbeleid

18 december 2016

  De PvdA stemde tijdens de raadsvergadering van 13 december in met de nota Veldhoven Beweegt!. Zoals eerder bericht, is de fractie tevreden met de ambities en uitgangspunten van deze nota. Maar de tweede pijler, duurzame en aantrekkelijke sportaccommodaties aanbieden, baart volgens de fractievoorzitter langzamerhand wel zorgen. “In de afgelopen drie weken ontvingen we namelijk

lees verder »

Zes PvdA-afdelingen in ZO-Brabant gaan fuseren

10 december 2016

Na de leden van PvdA, afdeling Veldhoven gingen ook die van de vijf andere PvdA-afdelingen in het stedelijk gebied rond Eindhoven akkoord met het voorbereiden van een fusie. Het gaat verder om de afdelingen in Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel en Waalre. Het streven is om de nieuwe afdeling in juni volgend jaar op

lees verder »

Het verhaal achter de statushouder…

6 december 2016

… werd vorige week – in voortreffelijk Nederlandse – nog eens verteld door Fekadu Beyne Shiferau, (rechts), uit Ethiopie en sinds 1998 in Nederland, en Fadil Zekovic, voorheen ambtenaar in Montenegro. Zij vonden een luisterend én gretig gehoor bij 20 gasten van de PvdA-Veldhoven. Met hen was ook Jet van Moorsel van Cordaad Welzijn |

lees verder »

Zorgen om kankerverwekkende stoffen op Veldhovense velden

6 december 2016

De PvdA-Veldhoven maakt zich ernstige zorgen over de gezondheid van sporters op kunstgrasvelden. Zij heeft daarom het college gevraagd naar de actuele situatie op dit punt. Ook wil de fractie weten of er al dan niet voorzorgsmaatregelen zijn genomen die sporters en personen die dagelijks werken met deze materialen, in bescherming nemen. Het Tv-programma Zembla

lees verder »