Zes PvdA-afdelingen in ZO-Brabant gaan fuseren

10 december 2016

Na de leden van PvdA, afdeling Veldhoven gingen ook die van de vijf andere PvdA-afdelingen in het stedelijk gebied rond Eindhoven akkoord met het voorbereiden van een fusie. Het gaat verder om de afdelingen in Best, Eindhoven, Nuenen, Son en Breugel en Waalre. Het streven is om de nieuwe afdeling in juni volgend jaar op

lees verder »

Het verhaal achter de statushouder…

6 december 2016

… werd vorige week – in voortreffelijk Nederlandse – nog eens verteld door Fekadu Beyne Shiferau, (rechts), uit Ethiopie en sinds 1998 in Nederland, en Fadil Zekovic, voorheen ambtenaar in Montenegro. Zij vonden een luisterend én gretig gehoor bij 20 gasten van de PvdA-Veldhoven. Met hen was ook Jet van Moorsel van Cordaad Welzijn |

lees verder »

Zorgen om kankerverwekkende stoffen op Veldhovense velden

6 december 2016

De PvdA-Veldhoven maakt zich ernstige zorgen over de gezondheid van sporters op kunstgrasvelden. Zij heeft daarom het college gevraagd naar de actuele situatie op dit punt. Ook wil de fractie weten of er al dan niet voorzorgsmaatregelen zijn genomen die sporters en personen die dagelijks werken met deze materialen, in bescherming nemen. Het Tv-programma Zembla

lees verder »

De bak?

6 december 2016

De opvolger van de bakken van het Pastoor Vekemansfonds is al gespot in het Veldhovense straatbeeld……

lees verder »

Op weg naar een regionale PvdA…

6 december 2016

Met ruim 30 procent van de leden was de Algemene Leden Vergadering van de PvdA, afdeling Veldhoven, de laatste avond van november druk bezocht. Op de Berkt-locatie van de Severinusstichting ging hun interesse onder meer uit naar wat de fractie te vertellen had over de recente lokale politieke ontwikkelingen. Maar zeker ook naar het voorstel

lees verder »

Herinnering: Algemene Ledenvergadering/Politiek Café

door Frans Hofmeester op 28 november 2016

Beste leden, Het is weer zo woensdag. Op de laatste dag van november zijn de Algemene Ledenvergadering en een Politiek Café gepland. Ik ben zo vrij jullie daar nog even aan te herinneren, want de aanmeldingen stromen nou niet met vele binnen Op de agenda van de ALV staat onder meer een belangrijk punt als

lees verder »

Op de bres voor Voedselbank

26 november 2016

Natuurlijk, die zou niet nodig moeten zijn. Maar de Voedselbank is ook in Veldhoven nog steeds een onmisbaar ´instrument´ om gezinnen met een krappe beurs te ondersteunen. Zeker met de naderende feestdagen in zicht, is een extra voorraad (houdbare) levensmiddelen een welkome aanvulling voor de voedselpakketten die elke donderdag worden uitgedeeld. Vrijwilligers van PvdA-Veldhoven deden

lees verder »

Visiedocument Veldhoven Beweegt

25 november 2016

‘Deze nota las de PvdA met plezier. Wel noteren we enkele punten, ook al om de verwachtingen scherp te krijgen. Anders lopen we misschien alsnog tegen een teleurstelling aan.’ Woordvoerder Jeroen Rooijakkers toonde zich positief over de het visiedocument Veldhoven Beweegt. Dit werd behandeld in de oordeel vormende vergadering van de gemeenteraad op dinsdag 22

lees verder »

’n Spelletje OZB

door Frans Hofmeester op 18 november 2016

Op de combinatie zwembad – OZB rust geen zege in de Veldhovense politiek. Hoogzomer leek het lot van Den Ekkerman beslist. Een raadsmeerderheid zag een verhoging van de onroerende zaakbelastingen van zeg een tientje per huishouden, waarmee het zwembad gered zou zijn, als kiezersbedrog en stemde tegen het collegevoorstel met die optie. De PvdA-fractie, toch

lees verder »

Algemene Beschouwingen (video)

14 november 2016

Dit is de eerste termijn. Deze video wordt verborgen doordat u cookies niet hebt geaccepteerd Eerste termijn begrotingsbehandeling 2017 Let op! Dit keer zijn er niet alleen schokkende beelden. Maar ook schokkende fragmenten! (zie video)

lees verder »